PUBLICITATE
A A A

Sprijin pentru lapte si agricultura ecologica

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va lansa în perioada următoare două noi scheme de sprijin pentru sectorul agricultura ecologică şi sectorul laptelui - respectiv „Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice şi „Schema de sprijin în sectorul laptelui din zonele defavorizate”.

Cele douăajutoare financiare, considerate prioritare pentru anul 2010, sunt finanţate din FEGA ca urmare a deciziei României referitoare la implementarea Articolului 68 din Regulamentul (EC) 73/2009  prin care se prevede că statele membre pot utiliza până la 10% din plafoanele naţionale aferente plăţilor directe comunitare pentru acordarea de Ajutoare specifice în diverse sectoare prioritare, în limitele prevăzute de Regulament. Cele doua scheme au fost notificate Comisiei Europene, urmând să fie elaborate procedurile de aplicare de către MADR.

Suma totală alocată pentru aceste scheme în anul 2010 este de 25.545.205 € din care 22.447.205 € pentru sectorul laptelui iar restul de 3.098.000 € pentru agricultura ecologică. 

Schema de sprijin în sectorului laptelui din zonele defavorizate se aplică pentru fermierii cu cotă individuală de lapte, situaţi în zonele defavorizate (stabilite conform Anexei 4A din PNDR). Ajutorul specific se acordă o dată pe an tuturor exploataţiilor eligibile  cu un efectiv de  2 – 15 capete vaci lapte (inclusiv pentru exploataţiile care depăşesc efectivul de 15 capete vaci lapte). Se estimează o plată indicativă de cca. 65 euro/cap. vacă lapte.

Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice constă în acordarea unor plăţi anuale suplimentare şi se aplică  producătorilor din sectorul de producţie vegetală şi animalieră care, în anul 2010, sunt în perioada de conversie (anul 1, 2 sau 3). Principalul obiectiv al acestei scheme de sprijin vizează menţinerea nivelului şi calităţii produselor agricole şi evitarea ieşirii din sistemul de agricultura ecologică.

Producătorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

- să fie înregistraţi în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică elaborat de DADR şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi  Dezvoltării Rurale. Dovada înregistrării se face prin prezentarea fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică pe anul pentru care se solicită acordarea de plăti anuale suplimentare;

- să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi să deţină un certificat de confirmare a conversiei emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care producătorul se afla sub contract;

- să semneze un angajament prin care se obligă ca pe o perioada de 5 ani să aplice în exploataţiile lor regulile şi principiile agriculturii ecologice, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, iar în situaţia în care ies din acest sistem să înapoieze contravaloarea plăţii anuale suplimentare primită.

Ajutorul specific pentru sectorul de producţie vegetală este estimat între 1500 euro şi 4500 euro pe exploataţie, în funcţie de suprafaţa fermei (pentru exploataţiile între 0,33 - 20 ha – 1500 euro; pentru exploataţiile între 21-50 ha – 2500 euro; pentru exploataţiile între 51-100 ha – 3500 euro; pentru exploataţiile peste 100 ha – 4500 euro). 

Pentru creşterea animalelor ajutorul se acordă în funcţie de dimensiunea exploataţiei. Se estimează acordarea un cuantum al ajutorului astfel: pentru păsări plata este cuprinsă între 1500 euro (sub 500 capete) şi 3000 euro (peste 500 capete), pentru bovine între 800 euro (sub 20 capete) şi 2000 euro (peste 20 capete), pentru ovine  între 500 (sub 20 capete) – 1500 euro (21-100 capete) – 3500 euro (peste 100 capete) şi pentru apicultură între 750 euro (între 0-50 familii) – 850 euro ( între 51-100 familii) – 950 euro (peste 100 familii). 

 

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Comentarii

 
eXTReMe Tracker