PUBLICITATE
A A A

MADR raspunde Federatiei AGROSTAR

Printr-un comunicat de presa publicat Marti, 11.05.2010, pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale (MADR), s-a dat raspuns solicitarilor formulate de federaţia AGROSTAR, organizatoare a protestelor de Marti, din Bucuresti:

1. MADR nu poate fi acuzat, în niciun caz, de discriminare în acordarea ajutoarelor de stat. Aşa cum este cunoscut deja de cei interesaţi, măsurile financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat care se acordă în agricultură începând cu anul 2010 sunt statuate prin OUG nr.14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.74/2010. Articolul 3 al acestui act normativ prevede, clar, categoriile de beneficiari ai ajutoarelor de stat. Toate categoriile de beneficiari sunt stabilite fără discriminare, cerinţa minimală fiind ca producătorii agricoli să fie persoane fizice autorizate conform OUG nr.44/2008.

2. Referitor la diminuarea ponderii „pieţei negre” şi reglementarea pieţei produselor agroalimentare prin prevederi legale noi.

Problematica evaziunii fiscale şi a distorsiunilor în funcţionarea normală a pieţei produselor agricole şi alimentare este în atenţia permanentă a conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În limita competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare, atât structurile centrale cât şi cele teritoriale cu atribuţii în domeniu desfăşoară acţiuni permanente de control şi verificare a operatorilor economici de pe întreaga filieră de produs (producător-depozitar-comerciant-procesator). În perioada următoare, vor fi intensificate aceste acţiuni de control şi verificare a operatorilor economici.
Totodată, MADR şi Ministerul Finanţelor Publice au purtat discuţii, de la începutul anului, pentru a identifica soluţii şi măsuri în scopul diminuării evaziunii fiscale şi funcţionării în condiţii optime a pieţei. Astfel, au fost identificate o serie de măsuri, însă aşteptăm şi propuneri concrete de modificare a legislaţiei din partea asociaţiilor de producători. Pe parcursul elaborării legislaţiei necesare, vor fi consultaţi toţi partenerii sociali astfel încât, în final, să fie adoptat un act normativ funcţional şi eficient.

3. În ceea ce priveşte schema de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.408/2010. Actul normativ a fost transmis oficial la Comisia Europeană. Deşi, în astfel de cazuri, procedura normală de avizare este de 2 luni,  sperăm că vom obţine acordul Comisiei mult mai repede, ca urmare a dialogului permanent avut cu experţii CE, în procedura de elaborare a actului normativ.

4. Referindu-ne la sistemul naţional de irigaţii, un prim obiectiv al MADR, încă de la începutul anului, a fost identificarea de noi măsuri de sprijin pentru acest sector. În acest sens, au fost purtate discuţii la nivelul Comisiei Europene pentru acceptarea subvenţionării apei de irigat dar, potrivit reglementărilor europene, subvenţionarea mijloacelor de producţie nu este admisă, singura posibilitate rămânând realizarea de investiţii în vederea reducerii costurilor de energie şi de apă. Astfel, MADR a lansat, în aprilie 2010, măsura 125 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, prin care se pot face investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de irigaţii din proprietatea organizaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI). De asemenea, MADR împreună cu Banca Mondială vor elabora o strategie privind irigaţiile, prin care vor fi propuse măsuri concrete pentru eficientizarea sistemului. Menţionăm că, pentru furnizarea de energie pentru irigaţii la preţuri mai reduse, Ministerul a avut discuţii atât cu furnizorii de energie cât şi cu ANRE în vederea identificării unor soluţii. Pentru penalităţile acumulate pentru facturilor pentru energia electrică folosită la irigat, a fost convenit cu furnizorii de energie un grafic de achitare.

5. Referitor la crearea spaţiilor de colectare, reamintim că fermierii îşi pot construi aceste spaţii prin intermediul PNDR, prin măsura 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole" şi prin Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" prin care pot accesa fonduri europene pentru construcţia acestora. Această solicitare nu intră în atribuţiile MADR – care doar pune la dispoziţie instrumentul financiar – ci este o responsabilitate a grupurilor de producători.

6. Toate politicile elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au fost dezbătute atât în Comisia de dialog social, cât şi în cadrul multiplelor întâlniri ale conducerii ministerului cu reprezentanţii producătorilor.

7. MADR a plătit din bugetul anului 2010, pentru sprijinirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi animalier, în contul restanţelor şi angajamentelor restante aferente anului 2009, în baza programelor de susţinere financiară promovate de instituţia noastră, suma de 1.433.872.178 lei. Acoperirea integrală a sumelor restante, de încă aproximativ 400 de milioane lei, este posibilă în măsura în care Ministerul Finanţelor Publice aprobă suplimentarea sumelor programate pentru trimestrul 2 al anului 2010.

8. În ceea ce priveşte modificarea ghidului, facem menţiunea că există ghiduri pentru fiecare măsură din PNDR. Aceste ghiduri transpun condiţii din fişa tehnică a măsurilor şi deşi pot fi redactate mai clar, anumite condiţii nu pot fi schimbate fără modificarea PNDR, modificare care se aprobă de către Comisia Europeană.

9. Cultivarea organismelor modificate genetic se poate face numai dacă sunt autorizate de către Consiliul de miniştri/Comisia Europeană. Până în prezent au fost autorizate doar un soi de porumb şi unul de cartof, porumbul MON 810 fiind cultivat la noi în ţară.

10. Vechiul mecanism şi sistem de subvenţionare care asigura acoperirea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente excepţionale nu mai poate fi aplicat de la 1 ianuarie 2010. Din acest motiv, MADR pregăteşte o nouă formă de sprijin, însă aceasta nu va mai opera ca o despăgubire directă, ci ca o subvenţionare a primei de asigurare. Proiectul legislative va fi discutat în cadrul şedinţei de Guvern.  

11.Considerăm că afirmaţia privind lipsa unei strategii de garantare a producţiei este falsă. Amintim reprezentanţilor producătorilor că  MADR a acordat, prin FGCR, suma de 230 milioane de euro pentru acordarea de garanţii fermierilor care accesează fonduri europene. De asemenea, instituţia noastră a negociat un comision de gestionare, cu FGCR, de 1,35%, ceea ce reprezintă cea mai mică valoare practicată până acum la nivel bancar. Mai mult, MADR are în pregătire două Hotărâri de Guvern pentru subvenţionarea dobânzii la creditele pentru investiţii şi pentru producţie, acesta din urmă putând fi aplicat numai pentru anul 2010, deoarece face parte din lista de măsuri luate la nivelul Comisiei Europene în vederea contracarării crizei economice. De asemenea, MADR a organizat mai multe întâlniri cu reprezentanţii sistemului bancar în vederea deblocării creditării în agricultură.

Sursa: www.madr.ro  

Author:Redactia www.cartiagricultura.ro

Comentarii

 
eXTReMe Tracker